II Liceum Profilowane im. Stanisława Ligonia

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Ruda Śląska
gmina: M. Ruda Śląska
miejscowość: Ruda Śląska

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum profilowane
Patron szkoły: Stanisław Ligoń
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

II Liceum Profilowane im. Stanisława Ligonia
Gliniana 2
41-711 Ruda Śląska
Poczta: Ruda Śląska
telefon: 0322444900
fax: 0323420100
strona internetowa: www.zsp2.eu

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły II Liceum Profilowane im. Stanisława Ligonia (Ruda Śląska), jest to Liceum profilowane.

Statystyka

Liczba uczniów: 81
Liczba oddziałów: 3
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: